مطالب توسط drshojaeiasaadmin

درمان واریس با لیزر

درمان واریس با لیزر در توضیح  درمان واریس با لیزر  ابتدا، رگ‌های واریسی هنگامی به وجود می آیند که ، دریچه‌هایی که وظیفه انتقال خون را دارند ، و آن را به سمت قلب پمپ می‌کنند دچار ضعف  شده و یا آسیب جدی به آن وارد شده است  و باعث جمع شدن خون در رگ‌ها می […]

واریس و درمان واریس

در این مقاله سعی داریم در مورد چرایی و نحوه درمان واریس توضیح دهیم.در واقع واریس اتساع سیاهرگ ها و یا وریدهاست . در بدن تمامی انسان ها سه نوع رگ وجود دارد ، این رگ ها اعم از : سیاهرگ و یا ورید که وظیفه انتقال خون از بدن به قلب را ایفا میکند […]